Vakuumisolerade fasseparatorserien

  • Vakuumisolerade fasseparatorserien

    Vakuumisolerade fasseparatorserien

    Vakuumisolerad fasseparator, nämligen Vapor Vent, är huvudsakligen för att separera gasen från den kryogena vätskan, vilket kan säkerställa vätsketillförselvolymen och hastigheten, inkommande temperatur på terminalutrustningen och tryckjusteringen och stabiliteten.