Fall och lösningar för elektronikteknik

/elektronisk-teknik-industri-fall-lösningar/
/elektronisk-teknik-industri-fall-lösningar/
/elektronisk-teknik-industri-fall-lösningar/
/elektronisk-teknik-industri-fall-lösningar/

(Dynamisk) Vakuumisolerad(FlexibelRörsystem, vakuumisolerade ventiler och vakuumfasseparatorer behövs för tillverkning, produkttestning och gaser med ultrahög renhet i elektron- och tillverkningsindustrin.HL Cryogenic Equipment har 20 års erfarenhet inom elektron- och tillverkningsindustrin.Samlade mycket erfarenhet och kunskap, med förmågan att "upptäcka kundproblem", "lösa kundproblem" och "förbättra kundsystem".De vanliga problemen inkluderar,

 • (Automatisk) Byte av huvud- och grenledningar
 • Tryckjustering (reducerande) och stabilitet hos VIP
 • Temperaturen av flytande kväve i terminalutrustning
 • En rimlig mängd kryogena gasutsläpp
 • Rengöring av eventuella föroreningar och isrester från tanken
 • Påfyllningstid för terminal vätskeutrustning
 • Rörledningsförkylning
 • Vätskemotstånd i VIP-system
 • Kontrollera förlust av flytande kväve under diskontinuerlig service av systemet

HL:s Vacuum Insulated Pipe (VIP) är byggd enligt ASME B31.3 Pressure Piping-kod som standard.Ingenjörserfarenhet och kvalitetskontrollförmåga för att säkerställa effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos kundens anläggning.

Relaterade produkter

KÄNDA KUNDER

 • Huawei
 • Osram ljus
 • Samsung
 • Intel
 • Källa Fotonik
 • SMC
 • Tencent
 • Foxconn

LÖSNINGAR

HL Cryogenic Equipment förser kunder med det vakuumisolerade rörsystemet för att möta kraven och villkoren för elektron- och tillverkningsindustrin:

1. Kvalitetsledningssystem: ASME B31.3 tryckrörskod.

2. Rimlig design och placering av fasseparatorn i VI-rörsystemet är nyckeln för att säkerställa stabilitet och tillfredsställelse av vätsketryck och temperatur.

3. Gas-vätskebarriären placeras i det vertikala VI-röret i slutet av VI-röret.Gas-vätskebarriären använder gastätningsprincipen för att blockera värmen från änden av VI-rörledningen in i VI-röret och effektivt minska förlusten av flytande kväve under diskontinuerlig och intermittent service av systemet.

4.Renhet, om det finns ytterligare krav på renhet av innerrörets yta.Det föreslås att kunder väljer BA- eller EP-rör av rostfritt stål som VIP-innerrör för att ytterligare minska spill av rostfritt stål.

5. Vakuumisolerat filter: Rengör bort eventuella föroreningar och isrester från tanken.

6.VI rörledningar som kontrolleras av den vakuumisolerade ventilen (VIV)-serien: inklusive vakuumisolerad (pneumatisk) avstängningsventil, vakuumisolerad backventil, vakuumisolerad reglerventil etc. Olika typer av VIV kan kombineras modulärt för att styra VIP som nödvändig.VIV är integrerad med VIP-prefabricering hos tillverkaren, utan isolerad behandling på plats.Tätningsenheten hos VIV kan enkelt bytas ut.(HL accepterar det kryogena ventilmärket som utsetts av kunder och tillverkar sedan vakuumisolerade ventiler av HL. Vissa märken och modeller av ventiler kanske inte kan göras till vakuumisolerade ventiler.)

7. Efter några dagar eller längre avstängning eller underhåll är det mycket nödvändigt att förkyla VI Piping och terminalutrustning innan kryogen vätska kommer in, för att undvika isslagg efter att kryogen vätska kommer direkt in i VI Piping och terminalutrustning.Förkylningsfunktion bör beaktas vid design.Det ger bättre skydd för terminalutrustning och VI Piping-stödutrustning såsom ventiler.

8.Suit för både dynamiskt och statiskt vakuumisolerat (flexibelt) rörsystem.

9. Dynamiskt vakuumisolerat (flexibelt) rörsystem: Består av VI flexibla slangar och/eller VI-rör, bygelslangar, vakuumisolerade ventilsystem, fasseparatorer och dynamiskt vakuumpumpsystem (inklusive vakuumpumpar, magnetventiler och vakuummätare etc. ).Längden på enkel VI Flexibel slang kan anpassas efter användarens krav.

10. Olika anslutningstyper: Vacuum Bajonet Connection (VBC) Typ och svetsad anslutning kan väljas.VBC-typen behöver inte isoleras på plats.