Dynamiskt vakuumpumpsystem

  • Dynamiskt vakuumpumpsystem

    Dynamiskt vakuumpumpsystem

    Vacuum Jacketed Piping kan delas in i Dynamic och Static VJRör.Det statiska vakuummantlade röret är helt färdigställt i tillverkningsfabriken.Dynamic Vacuum Jacketed Piping placerar vakuumbehandlingen på platsen, resten av monteringen och processbehandlingen är fortfarande i tillverkningsfabriken.