Stödutrustning för rörsystem

 • Vakuumisolerat filter

  Vakuumisolerat filter

  Vacuum Jacketed Filter används för att filtrera föroreningar och eventuella isrester från lagringstankar för flytande kväve.

 • Ventilationsvärmare

  Ventilationsvärmare

  Ventilationsvärmaren används för att värma gasventilen på fasseparatorn för att förhindra frosting och stora mängder vit dimma från gasventilen, och förbättra säkerheten i produktionsmiljön.

 • Säkerhetsventil

  Säkerhetsventil

  säkerhetsventilen och säkerhetsventilgruppen avlastar automatiskt trycket för att säkerställa säker drift av det vakuummantlade rörsystemet.

 • Gas-vätskebarriär

  Gas-vätskebarriär

  Gas-vätskebarriären använder gastätningsprincipen för att blockera värmen från änden av VI-rörledningen in i VI-röret och effektivt minska förlusten av flytande kväve under diskontinuerlig och intermittent service av systemet.

 • Specialkoppling

  Specialkoppling

  Specialanslutningen för kylbox och lagringstank kan ersätta den isolerade behandlingen på plats när VI-röret är anslutet till utrustning.